STINE SOFIE STIFTELSEN

Vi rekrutterer Barnerettsfaddere for Stine Sofies Stiftelse

 

Stine Sofies Stiftelse arbeider for en barndom uten vold ved å:

  • Forebygge vold og overgrep mot barn
  • Avdekke vold og overgrep mot barn
  • Ivareta det voldsutsatte barnet og deres pårørende
  • Påvirke myndighetene for å styrke rettssikkerheten

 

I Concept Communication er vi utrolig glade for at vi får mulighet til å støtte dette prosjektet gjennom rekruttering av nye Barnerettsfaddere over hele landet. Vi opplever stort engasjement for dette prosjektet og setter store ressurser på å rekruttere flest mulig faddere i alle de store byene i Norge.

 

Vi oppfordrer alle til å bli Barnerettsfadder og dermed støtte kampen for en barndom uten vold!

Rådgiver: Martin Ryssdalsnes

Prosjektleder: Mari Solberg